W FILER skupiamy się na naszej misji, jako na postawę zaangażowania się na rzecz zrównoważonego rozwoju i maksymalizacji satysfakcji klienta. Poniżej przedstawiamy historię ewolucji, która doprowadziła do tego, czym jest obecnie FILER, Firma, która potrafiła się dostosować do potrzeb rynku, poprawić swoją pozycję konkurencyjną i skonsolidować formę pracy opartą na współpracy z klientami i dostawcami w celu adaptacji i integracji wartości zrównoważonego działania we wszystkich swoich działaniach: 

  • 2000: Wdrożenie systemu zarządzania jakością certyfikowany przez AENOR zgodny z Normą ISO 9001.
  • 2006: Przystąpienie do międzynarodowego programu Responsible Care, specyficznego dla przemysłu chemicznego i skierowanego na koncepcję zrównoważonego rozwoju, która promuje zrównoważone praktyki w całym cyklu życia produktów.
  • 2009: Integracja systemu zarządzania środowiskowego z istniejącym już systemem jakości, certyfikowany przez AENOR zgodnie z Normą ISO 14001.
  • 2010: Wdrożenie SDDR (system składowania, zwrotu i powrotu) dla zbiórki i gospodarki opakowań zwrotnych.
  • 2011: Uzyskanie ekologicznej etykiety europejskiej (Ecolabel) dla gamy produktów ECO-NATUR. Weryfikacja zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z kryteriami określonymi w programie Karta zrównoważonego czyszczenia, przez który zobowiązujemy się do spełnienia i rozwoju w formie aktywnej programu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w projektowaniu i produkcji przemysłowych detergentów.
  • 2012: Integracja systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), certyfikowany przez AENOR zgodnie z Normą OHSAS 18001.